Κλασσικός χορός [σύστημα RAD]

Ο κλασικός χορός αποτελεί το κορυφαίο είδος χορού και ίσως το δυσκολότερο από όλα. Απαιτεί πειθαρχεία, αυτοσυγκέντρωση, επιμονή αλλά και αγάπη. Διαχρονικός, αγνός και αρχοντικός ο κλασικός χορός αποπνέει τον θαυμασμό και την εκτίμηση όλων μας.

Στη σχολή εφαρμόζονται το αγγλικό σύστημα της Royal Academy of Dance (RAD) που είναι ο πιο έγκυρος οργανισμός στον κόσμο. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1920 και έχει αναπτύξει επιστημονικά μελετημένα και τεκμηριωμένα προγράμματα σπουδών για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες. Καθηγητές χορού, γιατροί και ψυχολόγοι συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού συστήματος με σκοπό τη σωστή μετάδοση της τέχνης αυτής σωματικά αλλά και πνευματικά. Η επιμονή στη λεπτομέρεια και η σταθερή πρόοδος από τάξη σε τάξη είναι τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της RAD. Έτσι οι μαθητές με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο εκπαιδεύονται στην τέχνη του χορού.

Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος τον χορό είναι στην ηλικία των 5, ενώ από την ηλικία των 3,5 μπορούν να αρχίσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής.

ballet rad 1
ballet rad 2
ballet rad 3
ballet rad 4
ballet rad 5
ballet rad 6