Μοντέρνος χορός [σύστημα ISTD]

Στη σχολή εφαρμόζεται το αγγλικό σύστημα της Imperial Society of Teachers of Dancing που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και ένα από τα καλύτερα συστήματα εκμάθησης μοντέρνου χορού. Περιλαμβάνει στοιχεία jazz, pop, hip-hop αλλά και σύγχρονου χορού, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά είδη και στυλ. Με ασκήσεις τεχνικής, ενδυνάμωσης, χορευτικά βήματα- συνδυασμούς και χορογραφίες οι μαθητές παρακολουθούν δομημένα μαθήματα, προσφέροντας έτσι μία σωστή και ολοκληρωμένη σπουδή της τέχνης αυτής.

Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσουν είναι 6 ετών με την τάξη του Primary. Ακολουθούν οι τάξεις των grades (1-6) και οι επαγγελματικές τάξεις Intermediate foundation, Indermediate, Advanced 1 και 2. Οι μαθητές μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους αποκτώντας πτυχία καθηγητών χορού της ISTD.

modern istd 1
modern istd 3
modern istd 2
modern istd 3
modern istd 4
modern istd 5