Συγχαρητήρια στις μαθήτριές μας!

Συγχαρητήρια στις μαθήτριες των σχολών μας που διακρίθηκαν στις εξετάσεις μπαλέτου της Royal Academy of Dance, οι οποίες έγιναν τον Ιούνιο. Οι εξετάσεις που την επίσημη οργάνωση τους για την Ελλάδα έχει το Βρετανικό Συμβούλιο, πραγματοποιήθηκαν στη σχολή μας με εξετάστρια την κα Meritxell Paradell.Τα πτυχία που δίνονται από τη σχολή(μπαλέτου και μοντέρνου χορού) είναι διεθνώς αναγνωρισμένα (πιστοποιημένα από τον οργανισμό UCAS)και παρέχουν τη δυνατότητα μορίων για την εισαγωγή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αγγλίας