Εξετάσεις στον κλασικό χορό - RAD

Στις 6 Ιουνίου  2015 πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις του προεπαγγελματικού και επαγγελματικού επιπέδου στον κλασικό χορό (Royal Academy of Dance - RAD). Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν στην Θεσσαλονίκη με εξετάστρια την κα. Rachel Jackson. Οι μαθητές εκτέλεσαν ασκήσεις και χορευτικούς συνδυασμούς με υψηλό βαθμό δυσκολίας επιδεικνύοντας άρτια τεχνική, μουσικότητα και χορευτικότητα.