Έναρξη εγγραφών 2016-2017

Οι εγγραφές για το νέο διδακτικό έτος (2016-2017) ξεκίνησαν από 1η Σεπτεμβρίου και πραγματοποιούνται καθημερινά 5.30-9 μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2410 620413 (Θυμάτων Κατοχής 7, 1η σχολή) και 2413 018528 (23ης Οκτωβρίου 8-14 , 2η σχολή).