Απονομή πτυχίων

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη χαρά  η απονομή των πτυχίων του κλασσικού χορού (Royal Academy of Dance) και του μοντέρνου χορού (Imperial Society of Teachers of Dancing) στις μαθήτριες της σχολής! Οι μαθήτριες παρέλαβαν τα certificates για την επιτυχία τους στα κάτωθι επίπεδα:

  • Grade 3, Grade 4 ,Intermediate foundation(προεπαγγελματικό) στο μπαλέτο.
  • Intermediate(1ο επαγγελματικό),Advanced 1(2ο επαγγελματικό) καιπτυχίο διδασκαλίας(Diploma in Dance Education)   στο μοντέρνο  χορό.