Απονομή πτυχίων

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η απονομή των πτυχίων του κλασσικού χορού (Royal Academy of Dance) και του μοντέρνου χορού (Imperial Society of Teachers of Dancing) στις μαθήτριες της σχολής. Οι μαθήτριες παρέλαβαν τα certificates για την επιτυχία τους στα κάτωθι επίπεδα:

Grade 3,Grade 4,Intermediate foundation(προεπαγγελματικο) στο μπαλέτο

Intermediate(1ο επαγγελματικο),Advanced 1(2ο επαγγελματικο),πτυχίο διδασκαλίας στο μοντέρνο  χορό